Da li znate koja životinja je zaštitni znak Albabija?

U pitanju je jedna ptica, zovu je “ptica mudrosti”, nju voli i Harry Potter.

Tako je, u pitanju je sova.

 

Sada možda malo teže pitanje, da li se sova spominje u Časnom Kur'anu?

U kojoj suri, koji ajet?

Odgovor: Sova se pojedinačno ne spominje u Kur'anu, možda će neko reći spominje se

kad se spominje pojam “ptice”. Ali to nije odgovor koji smo tražili.

 

Da li ste spremni na izazov igre: Životinje u Kur'anu? Evo još nekoliko primjera

koje možete iskoristii u igri i učenju sa svojom djecom. Pazite da Vas ne pobjede 🙂

 

  1. Navedite sure u Kur'anu koje imaju nazive po imenima životinja?
  2. Uz priču kog Poslanika je vezana životinja koja pije puno vode?
  3. Koja životinja je čuvala skrivene momke u pećini?

 

Sretno!

Pripremila: Aganović Enisa