Kao što smo spomenuli u jednom od prethodnih članka, vezanih za dovu, bitno je spominjati Uzvišenog Gospodara pri svakoj našoj radnji, a to naročito važi kada je u pitanju konzumiranje hrane i pića. Podsjetimo se na hadis: “Kada čovjek uđe u svoju kuću i pri ulasku i jelu spomene Allaha, kaže šejtan (svojim prijateljima): ‘Nema

Read More