Nakon ustrajnosti i nepožurivanja dove, podučimo djecu da koriste trenutke koje je Allah s.w.t. spomenuo kao odabrane. Stalnim podsjećanjem na te trenutke, razvijamo naviku da redovno koristimo njihove prednosti i da dovimo. Ne dozolite više da se ikad desi, da kiša pada, da vas to rastuži! Za vjernika to je radost, blagoslov, bereket, Allahova, dž.š.,

Read More