Kao što smo spomenuli u jednom od prethodnih članka, vezanih za dovu, bitno je spominjati Uzvišenog Gospodara pri svakoj našoj radnji, a to naročito važi kada je u pitanju konzumiranje hrane i pića. Podsjetimo se na hadis: “Kada čovjek uđe u svoju kuću i pri ulasku i jelu spomene Allaha, kaže šejtan (svojim prijateljima): ‘Nema

Read More

Zašto je bitno učiti dove pri ulasaku i izlasku iz kuće? Jedan od razloga je taj što nas Allah, s.w.t., na taj način štiti od svakog zla. Rečeno je da se pri svakoj radnji treba spominjati Allah, s.w.t., pa i ovom hadisu: “Kada čovjek uđe u svoju kuću i pri ulasku i jelu spomene Allaha,

Read More