Ostalo je još nekoliko jednsotavnih pravila koja su bitna da se poštuju prilikom učenja dove. U današnjem, ujedno i posljednjem, odlomku ćemo spomenuti da je prilikom učenja dove potrebno dići ruke i okrenuti se prema kibli. U dovi se ne smije nabrajati ( tj. da riječi dove ne budu nabrajanje i izgovarane u

Read More