U nastavku možete pročitati deset aktivnosti koje možete raditi sa svojom djecom ili djecom u vrtiću na sedmičnoj bazi. Svaka sedmica ima svoju temu, prijedlog zajedničke aktivnosti, diskusiju prije početka rada s djecom da se uvedu u temu i sliku koju možete isprintati i na koju se možete pozvati kad se desi prigodna situacija iz obrađene teme. U nekim sedmicama su date riječi na arapskom pa ujedno možete učiti kur’anske riječi i izraze s djecom. Ove radionice vam donosimo ljubaznošću Sare Amanulla.

Sedmica 1: Biti ljubazan/dobar prema drugom

Diskusija: Allah nas upućuje da budemo ljubazni prema svakome, velikom, malom, mladom i starom. Trebali bismo govoriti blago i ljubazno. Ako je nekome potrebna pomoć, trebamo otići do te osobe i pitati kako mi možemo pomoći. Možeš li smisliti način na koji možeš biti dobar prema drugima? Biti dobar prema bratu ili sestri, pomoći ljudima kad su povrijeđeni, pokloniti cvijeće svojoj majci, pomoći roditeljima u kućnim poslovima, nahraniti gladnu životinju, zagrliti nekoga ko je tužan i drugo…


Aktivnost: Igra uloga
Biti dobar prema nekome ko nema hranu. Dvije uloge i neka hrana. Jedan učesnik(ica) izgleda tužno i nema hrane, dok drugi ima. Prvi učesnik(ica) kaže: “Izgledaš kao da nemaš hrane i da si zbog toga tužan, mogu li ti ja malo dati?” Učesnici tada pitaju djecu: “Je li to bilo ljubazno od njega/nje?” “Da!”

Pomoći povrijeđenom. Dva učesnika, jedan pada i pravi se da je povrijedio/la koljeno i pretvara se da plače. Drugi učesnik/ca prilazi i kaže: “O ne, izgleda si povrijeđen/a, dozvoli mi da ti pomognem.”, a potom stavlja zamišljeni flaster na povredu. Učesnik potom pita djecu:  “Je li to bilo ljubazno od njega/nje?” “Da!”

Dijeljenje. Dva učesnika, jedan ima igračku, dok drugi pita: “Mogu li seja igrati sa tom igračkom, molim te?” i drugi učesnik/ca grubo odbija: “Ne! Ne možeš se igrati.” Učesnik tada pita djecu:  “Je li to bilo ljubazno od njega/nje?” “Ne!” Učesnik potom pita djecu je li se to moglo uraditi drugačije. Ponavlja se igra u “dobro i ljubazno” maniru i učesnik ponovo pita može li dobiti igračku. Odgovor je: “Da naravno, ja volim dijeliti svoje igračke!” Učesnik potom pita djecu:  “Je li to bilo ljubazno od njega/nje?” “Da!” good-to-each-other

Sedmica 2: Pas (ar.kalb)

Ajet iz Kur’ana: “I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženih prednjih šapa, na ulazu je ležao; da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio.” (Kahf, 18)

Diskusija: (prvo pročitajte gornji ajet koji spominje psa i ispričajte priču o ljudima iz pećine i kako je pas spavao pred ulazom u pećinu koju navodimo u nastavku.)

Ovo je priča o drugovima iz pećine. Davno nekad živjeli su mladići koji su se plašili da će ih njihovi sunarodnjaci natjerati da se mole nekom drugom mimo Allaha. Učili su dovu Allahu da im olakša i sa svojim psom su otišli u pećinu. Kad su ušli u pećinu, Allah je učinio da svi oni i njihov pas zaspu. Pas je spavao ispred pećine, tako da, ako bi neko prišao pećini uplašio se psa i ne bi ulazio. Spavali su i spavali, stotinu godina. Allah ih je prevrtao čas na jednu, čas na drugu stranu dok su spavali. Kad su se probudili drugi ljudi su živjeli na svijetu, jer su oni jako dugo spavali. Sada, niko ih nije tjerao da se mole nekom drugom osim Allahu. Ovo je bila mudžiza, čudo od Allaha Uzvišenog.

Aktivnost: “Napravi pećinu”

Koristite velike spužvaste blokove ili prazne kutije i jastuke da napravite pećinu s djecom. Stavite igračku pas na ulaz i zatvorite oči pretvarajući se da spavate i recite i psu (ar. kalb) da i on zaspi. Sačekajte nekoliko sekundi i onda recite : “Prošlo je stotinu godina, sad je vrijeme da se probude ljudi iz pećine. Pas (ar. kalb) također se budi. Ponovite ovu aktivnost koliko god puta djeca žele.dogSedmica 3: Ko čini da biljke rastu?

Ajet iz Kur’ana: “Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete? Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?” (Waqia, 63-64)

Diskusija: u ovom ajetu Allah traži od nas da razmislio o tome kako sjeme izraste u biljku. Znaš li ko čini da sjeme proklija? Allah! Znaš li kako sjeme izgleda – pokazati djeci neko malo sjeme. Zamislite kako su velika stabla koja vidimo u parkovima nastala upravo od ovako malih sjemena. SubhanAllah!

Pogledajmo kako sjeme počinje rasti (pokazati slike klijanja) i kako korjenje raste u zemlji, zaljeva se vodom i potom raste prema suncu. SubhanAllah, ovako sve biljke počinju rasti.

Potrebni rekviziti: plastične čase, pamučna vata i sjemenje

Aktivnost: sadnja sjemena u čaši

Stavite vlažnu vatu u čistu plastičnučašu. Djeci dopustite da ukrase čaše kako žele okolo i potom i dajte pregršt sjemena da ih stave na vatu. Tokom sedmice dana provjeravajte kako biljke rastu, podsjećajući ih kako Uzvišeni Allah čini da sve biljke rastu. Napomena: sjeme salate vrlo brzo raste u proljeće/ljeto pa će biti uočljivi rezultati u čašama.take-care-plantsSedmica 4: Noć 


Ajet iz Kur’ana:: “i noći kada ga zakloni,” (Šems, 4)

Diskusija: U ovom ajetu Allah nam kazuje da je Sunce zaklonjeno i da ga ne nožemo vidjeti. Šta izlazi noću? Mjesec, zvijezde, neke životinje kao što su sove, šišmiši i drugo. Sjeća li se neko kur’anskih riječi za “mjesec” i “zvijezdu”? “Qamar” i “Nedžm”! Šta radimo noću? Spavamo! Allah swt je učinio noć (vrijeme kada Sunce zađe) odmorom i Allah swt je odredio dan da obavljamo svoje poslove i da se igramo.
Potrebni rekviziti: Sunce na kartonu ili slika Sunca

Aktivnost: Igra: Spavaj i probudi se

Neka djeca sjednu na pod dovoljno udalji jedni od drugih da mogu leći. Donesite svoje kartonsko sunce i recite djeci: “Sunce je izašlo, Eš-Šems je izašlo, svi smo budni, dan je An-Nahar.” Potom, neka kartonsko sunce zađe – sklonite ga od djece i recite: “Noć je! Al-Lejl! Vrijeme je za spavanje!” Neka onda djeca legnu i zatvore oči. Zatim, ponovo donesite kartonsko sunce i recite. “Izlazi Sunce, Eš-Šems izlazi. Dan počinje, An-Nahar počinje. Vrijeme je za buđenje!” Neka djeca otvore oči i neka ustanu i viknu: “Hura, Eš-Šems je izašlo, dan je, sada je An-Nahar!” Ponavljajte igricu sve dok je djeci interesantno.nightSedmica 5: Planine

Ajet iz Kur’ana: “i planine – kako su postavljene,” (Gašija, 19)

Diskusija: Allah je stvorio planine. Neke planine su ogromne. Mi smo u poređenju sa planinama vrlo mali. Je li neko vidio stvarno veliku planinu? Pokažite slike (isprintane ili iz knjige) različitih planina (Mont Everest, Mont Fudži i druge i bosanske planine) širom svijeta.

Aktivnost: Penjanje uz planinu

Koristite velike spužvaste blokove (stare kutije, jastuke) napravite gomilu koja je planina na koju se djeca moraju popeti. Dajte djeci šansu da pređu džebal-planinu na drugu stranu.mountainsSedmica 6: Džennet

Ajet iz Kur’ana: “a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći a to će veliki uspjeh biti.” (Burudž, 11)

Diskusija: Znate li da ako radite dobra djela da je Allah vama zadovoljan i da ćete ići u džennet? U džennetu ćete moći imati šta goood poželite. Bilo koju igračku da poželite u džennetu postoji, bilo koju hranu da poželite postoji još ukusnija u džennetu, šta god da poželite Allah će vam dati. Džennet je izvanredno mjesto i ja želim ići u džennet. Želite li vi? Šta biste voljeli dobiti u džennetu? Znate li da šta god poželite u džennetu da će vam Allah dati više nego što možete i zamisliti. U džennetu postoje prekrasno voće i hrana koje će biti toliko ukusno da to sad ne možete ni zamisliti.

Aktivnost: Igra: Put u džennet

Neka se djeca poredaju u kraju sobe i pitajte ih da razmisle o nekom dob
ro djelu koje mogu uraditi, a sa kojim je Allah zadovoljan tako da mogu ući u džennet. Recite im da ćete ih prozivati jedno po jedno i da oni tada naglas trebaju reći koje djelo će uraditi a da ih može uvesti u džennet. (Napomena: o svakom djelu i sa svakim djetetom možete imati kratak osvrt, a onoj djeci koja se ne budu sjetila ničega možete pomoći svojim prijedlogom).jannah
Sedmica 7: Održavanje čistoće

Ajet iz Kur’ana: “…- Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (Bekare, 222)

Diskusija: Allah swt voli one koji su uredni i čisti. Poslanik saws učio nas je mnogim načinima kako da održavamo čistoću. Možete li se sjetiti nekih? Kupanje, abdest, pranje ruku prije i poslije jela, detaljno pranje nakon obavljanja nužde u toaletu i drugo.

Aktivnost: koristeći melodiju na ovom linku https://www.youtube.com/watch?v=KP6LBYoqBl0 možete pjevati :

Mi ovako abdestimo, abdestimo abdestimo

Mi ovako abdestimo, rano ujutro

Mi ovako ruke peremo kad abdestimo, ruke peremo

Mi ovako usta ispiremo, kad abdestimo, ispiremo

Mi ovako usta isperemo kad abdestimo

Mi ovako nos ispiremo, kad abdestimo, nos ispiremo

Mi ovako nos ispremo kad abdestimo

Mi ovako lice peremo, kad abdestimo, lice peremo

Mi ovako lice peremo kad abdestimo

Mi ovako lice peremo, lice peremo, lice peremo

Mi ovako lice peremo kad abdestimo

Mi ovako ruke peremo, ruke peremo, ruke peremo,

Mi ovako ruke peremo kad abdestimo

Mi ovako mesh činimo, mesh činimo, mesh činimo

Mi ovako mesh činimo, kad abdestimo

Mi ovako uši potaremo, uši potaremo, uši potaremo

Mi ovako uši potaremo, kad abdestimo
Mi ovako noge peremo, noge peremo, noge peremo

Mi ovako noge peremo, kad abdestimo.

Napomena: sve demonstrirati tokom pjevanjakeep-clean


Sedmica 8: Ptica – riječ iz Kur’ana

Ajet iz Kur’ana: “Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.” (Mulk, 19)

Diskusija: Allah nas pita da li mi vidimo ptice kako one lete visoko na nebu. Ko ih gore drži? Allah. Kada vidimo ptice da lete trebamo se sjetiti da im je Allah dao sposobnost da lete. SubhanAllah. Postoje razne vrste ptica. Možete li se nekih sjetiti? Kakado, švrake, sove, orlovi, vrapci, golubovi… Možete li se sjetiti imena ptica koje ne mogu letjeli? Noj, emu…

Potrebni rekviziti: Šalovi/hidžabi, knjiga o pticama

Aktivnost: Leteće ptice

Recite djeci da se poredaju u red i pitajte koja ptica bi željeli da budu. Orao, sova, gavran i drugo. Dajte svakom od njih, šal/hidžab koji mogu staviti oko ruku da im služi kao krila. Zatim im recite da pažljivo slušaju kad se njihova vrsta prozove tako da mogu rađiriti krila i poletjeti širom sobe. Potom prozovite svu djecu, jedno po jedno. U toku igre ih nekoliko puta pitajte ko drži ptice na nebu? Allah!bird

Sedmica 9: Kiša – riječ iz Kur’ana

Ajet iz Kur’ana: “Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje” (Qaf, 9)

Diskusija: Allah nam šalje kišu iz neba. Zahvaljujući kiši rastu mnoge biljke. Biljke trebaju vodu i sunčevu svjetlost da bi rasle. Možete li se sjetiti nečega što jedemo, a raste na biljkama koje rastu zahvaljujući kiši koju Allah spušta? Jabuke, narandže, drugo voće i povrće, pšenica od koje se pravi hljeb i mnoštvo drugih primjera.

Potrebni rekviziti: Kišobrani i kantice za zalijevanje

Aktivnost: Izvedite djecu vani i koristite najmanje dva kanistera ili kantice za zalijevanje i dva kišobrana. Jedno dijete neka stane na klupu ili na stolicu i neka sipa vodu iz kantice a drugo sa kišobranom neka ide ispod kiše. Neka svako dijete u grupi ima priliku da bude “kiša” ili da koristi kišobran. Prvi put kad zajedno, nakon ove aktivnosti vidite da pada kiša napomenite djecu na čudo Allahovog stvaranja koji čini da se kiša iz oblaka spušta na zemlju.water

Sedmica 10: Munje i grmljavina

Ajet iz Kur’ana: “On vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate, i On stvara teške oblake.” (Raad, 12)


Diskusija: Da li ste nekada vidjeli munju? To je svjetlost koja prošara nebo tokom oluja. Prvo vidimo munju, a potom čujemo grmljavinu. Taj vrlo glasni zvuk munje slavi Allaha Uzvišenog. Može biti i zastrašujući. Da li je neko čuo grmljavinu? SubhanAllah, munja koju vidimo i grmljavina koju čujemo dolaze nam od Allaha. Pokažite slike munja i oblaka.

Potrebni rekviziti:
1) Knjiga ili fotografije koje pokazuju munje i kišne oblake

2) Potrepštine za “Oluja u čaši” aktivnost: Velika plastična čaša, pjena za brijanje, voda, boja za hranu, spajalice

Aktivnost: Napunite čašu vodom do pola, preko nje naspite pjenu za brijanje i par kapljica plave boje za hranu, a spajalice ispravite da predstavljaju munje kroz vodu. U čaši, zahvaljujući bojama dobijete simulaciju oluje.lightning

 

Izvor: https://littleseekers.wordpress.com/2017/02/06/term-4-quran-and-sunnah-words-printables-activities-ideas/

Prevela i prilagodila: Melisa Žigonja – Peljto