Ostalo je još nekoliko jednsotavnih pravila koja su bitna da se poštuju prilikom učenja dove.

U današnjem, ujedno i posljednjem, odlomku ćemo spomenuti da je prilikom učenja dove potrebno dići ruke i okrenuti se prema kibli.

U dovi se ne smije nabrajati ( tj. da riječi dove ne budu nabrajanje i izgovarane u rimovnoj formi). Najbolje je učiti Kur'anske dove i dove Poslanika, s.a.v.s., a neke od njih možete na vrlo lahk način savladati pomoću Albabi setova naljepnica sa dovama.

Bitno je još znati da se u dovi se ne smije moliti ono što je grijeh, kao ni za prekidanje rodbinske veze.

Također, u traženju od Uzvišenog Gospodara, ne trebamo i ne smijemo biti skromni, uzimajući u obzir Njegovu Veličinu i Moć. Prilikom upućivanja dove, treba moliti za obilno i veliko, jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Kada neko od vas nešto moli, neka moli ono što je obilno i veliko, jer Njemu ništa nije teško.“

I konačno najznačajniji uvjet ispravnosti dove, jeste da onaj ko upućuje dovu treba da izgladi sporove sa drugim ljudima, iskreno se pokaje Svom Gospodaru, da se Njemu posveti i da bude ubjeđen da će mu se On odazvati. Odazivanjem na poziv Uzvišenog Allaha, njegov rob ispunjava osnovni preduvjet koji je uslov odazivanja Allah, s.w.t, na njegovu dovu, tj. poziv.