Mimo uvjeta za ispravnost dove koje smo navodili, prethodnih dana, potrebno je da insan svakako vodi, računa da sve što jede i pije bude lijepo, čisto i halal.

Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: „Uzvišeni Allah je lijep i prima samo ono što je lijepo.“

Uzvišeni Allah je vjernicima naredio ono što je naredio i poslanicima, pa je rekao: „O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite! (El-Mu'minun, 51.)

Vodite računa da vaša djeca od malih nogu jedu halal i čistu hranu. Kada god ste u mogućnosti spremajte jela sami, u ime Gospodara, i s puno zikra, jer sve to postaje dio hranljivih vrijednosti. Učite ih da znaju da postoji hrana koja je dobra i koja nije i da je Allah, s.w.t., i jednu i drugu spomenuo u Svojoj Plemenitoj Knjizi. Nekada ne znamo tačno razlog zbog kojih nam Gospodar nešto uskraćuje, ali mi treba da Mu vjerujem, jer On zna koja je mudrost toga. Kako rastu, u prilici ste im iznjeti i mnoge naučne činjenice, koje govore o uticaju hrane i njenog porijekla na ponašanje kako životinja, tako i ljudi, te koliko je bitno da i nama hrana ne bude sama po sebi svrha, već izvor snage robovanja Gospodaru.