Nakon što smo pomenuli koja su to odabrana vremena za učenje dove, slijedi naredna stavka lijepog ponašanja prilikom učenja dove i uvjet za njenu ispravnost.

Potrebno je povesti računa o tome da prilikom učenja dove trebamo biti skrušeni i spustiti glas, tako da ne bude suviše tih ni suviše glasan, te da pokažemo svoju ovisnost o Našem Gospodaru.

U tom kontekstu, od Aiše, r.a., se prenosi da je u vezi riječi Uzvišenog: „Ne izgovaraj na sav glas kad molitvu obavljaš, a i ne prigušuj ga!“, rekla da se pod tim misli na dovu.

Od malih nogu kod svoje djece gradite svijest, o tome Ko i Kakav je to Naš Gospodar. Naučite ih poštovanju u interakciji jednih sa drugim, naročito sa starijim i podsjećajte ih ko je to kome trebamo dati prioritet i poštovanje prije svih drugih – Njihov Gospodar, Allah,dž.š.. Naučite ih kako da razgovaraju sa Svojim Gospodarom, tako što će te dati svoj primjer ispavnog postupanja i obraćanja Allahu, dž.š..