Nakon ustrajnosti i nepožurivanja dove, podučimo djecu da koriste trenutke koje je Allah s.w.t. spomenuo kao odabrane. Stalnim podsjećanjem na te trenutke, razvijamo naviku da redovno koristimo njihove prednosti i da dovimo. Ne dozolite više da se ikad desi, da kiša pada, da vas to rastuži! Za vjernika to je radost, blagoslov, bereket, Allahova, dž.š., milost i još jedna u nizu od prilika da uči dovu Svom Voljenom Gospodaru!

Neki od odabranih trenutaka za učenje dove su:

 • Dan Arefata u godini
 • Mjesec ramazana od mjeseci
 • Petak u sedmici
 • Kada se imam u toku džume-namaza penje na minber, pa dok se ne klanja namaz
 • Vrijeme pred zoru (sehur) tj. zadnja trećina noći
 • Kada se kiša spušta
 • Kada su muslimanski borci u borbi na Allahovom putu
 • Kada je čovjek na sedždi
 • Za vrijeme ezana
 • Između ezana i ikameta
 • Nakon farz namaza

Zadajte izazov u porodici. Počnite sa jednom po jednom stavkom. Npr. svaki put kada kiša pada, zovite jedni druge i podsjećajte se na blagodat učenja dove u tim trenucima. Svaki petak počnite sa podsjetnikom na učenje dove. Tako će jedna po jedna stavka postati dio vaše svakodnevnice i nećete sebi dopustiti luksuz da propustite priliku da se obratite Svom Gospodaru.