Merjem je prava inspiracija za djecu koja vole i žele učiti i proučavati Kur'an, a njeni roditelji primjer kako dijete podržati u ranom dobu da se bavi onim što voli i da ima visoke ambicije.

Maryam (Merjem) Masud Laam  je djevojčica koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama, u New Jersey-u. Sa devet godina je naučila Kur’an napamet, a počela je učiti sa dvije sa svojom mamom. Ona ne samo da zna napamet tekst Kur’ana nego razumije šarte (postulate) naše vjere, logičar je i shvata svrhu života u pogledu postizanja vječnog uspjeha, umjesto kratkotrajnog užitka.
Želi da postane islamski učenjak, da bi širila poruku islama. Pored toga želi da postane i inžinjer softvera. Ohrabruje mlade da proučavaju i pamte Kur’an i svoj život urede prema kur’anskim principima. Savjetuje mladima da izbjegavaju slušanje muzike, jer im ona usporava pamćenje Kur’ana.

Uloga roditelja

Merjemini roditelji su njena pokretačka snaga. Oboje je ohrabruju u proučavanju Kur’ana, njena mama igra veliku ulogu u tome, jer je pomogla da nauči Kur’an sa ispravnim tedžvidom. Da bi je motivisala, njena majka je uz nju učila Kur’an napamet, što je izgledalo kao takmičenje. Merjem je oduševljena svojim babom koji je inžinjer softvera i ona želi postati inžinjer poput njega. Njen babo joj pomaže sa zadaćom i oko učenja matematike. Iz ovog vidimo kako njeni roditelji direktno utiču na njen rast i razvoj, njegujući njene ambicije i podržavajući njen trud. Njena majka je povodom položenog ispita iz hifza organizovala zabavu da bi je na taj način dodatno podržala.

-Upitajmo se, kao roditelji, kakvu ulogu igramo u životima naše djece?
-Da li im samo plaćamo troškove i odvodimo ih i dovodimo iz škole?
-Kao muslimani, da li razmišljamo o duhovnom rastu naše djece?

Na ovom YT kanalu možete poslušati njeno prekrasno učenje i naći suru koju trenutno uči vaše dijete pa da vam posluži kao motivacija. Kliknite OVDJE.
Da vas Allah nagradi za svaki harf koji podučite svoje dijete i da korist i berekt od tog podučavanja osjetite i na Ahiretu i na dunjaluku.