Da li smo ikada razmišljali na taj način da se usmjerimo u konceptualizaciju primjera iz Kur'ana putem asocijacija?

Kur'an sadrži nepregledno polje  kreativnih asocijativnih tehnika učenja i podučavanja. Svakako da možemo bar donekle zamisliti određene stadijume Sudnjeg dana jer imamo sljedeće asocijativne primjere:

  • leptiri raštrkani (El-Karia-4)
  • šarena vuna iščupana (El-Karia-5)
  • kada nebo kao ucvrkan zejtin rumeno postane (Er-Rahman-37)

Upravo takav koncept nam daje mogućnost da u podučavanju naše djece koristimo ove tehnike. Evo dva primjera efektivnih vježbi sa vašom djecom:

  1. Ova igra namjenjena je djeci 4-7 godina. Nacrtajte sljedeće pojmove ili dajte zadatak djeci da ih nacrtaju. Dok crtaju i boje ove pojmove pričajte im priče o poslanicima sa kojima su povezani. Na kraju im dajte zadatak da svaku sliku dopišu sa imenom poslanika kojem pojam asocijacije pripada. Prije toga vi povežite asocijacije sa poslanicima:

KOŠULJA      Nuh alejhi selam

LAĐA             Ibrahim alejhi selam

TIKVA            Jusuf alejhi selam

KABA             Musa alejhi selam

ŠTAP              Junus alejhi selam

2. Sljedeći zadatak je za stariju djecu 8-13 godina. Potrebno je da određene asocijacije brojeva spoje sa pojmovima spomenutim u Kur'anu ili pričama. Samo im dajte brojeve da razmišljaju i ukoliko za nekoliko minuta ne dajuodgovor onda pokušajte kroz podsjećanje ili priču da im nagovestite o čemu se radi. Sami će shvatiti rješenje:

 

12              nebesa

7                vrela koje su bili namjenjeni Benu Israil

7                mjeseci

12              Zemlja

 

Za rješenja – ukoliko nisu poznata kontaktirajte nas na mail enisabg@yahoo.com

ili nam se javite ukoliko imate ideju, sugestiju ili zahtjev za našu uslugu.