kratke-sure

Set se sastoji od 8 kartica sa kratkim surama. Sve sure su na arapskom jeziku, uz bosansku transkripciju i prevod na bosanski jezik.

Možete printati dvostrano tako da s jedne strane piše koja je sura, a s druge sadržaj, možete printati na cijeloj ili pola stranice, Vi odaberite.

SET I kratkih sura možete preuzeti OVDJE.

SET II kratkih sura možete preuzeti OVDJE.