Zašto je bitno učiti dove pri ulasaku i izlasku iz kuće?

Jedan od razloga je taj što nas Allah, s.w.t., na taj način štiti od svakog zla. Rečeno je da se pri svakoj radnji treba spominjati Allah, s.w.t., pa i ovom hadisu: “Kada čovjek uđe u svoju kuću i pri ulasku i jelu spomene Allaha, kaže šejtan (svojim prijateljima): ‘Nema vam (u ovoj kući) ni končišta ni večere.’ A kada uđe i ne spomene Allaha prilikom ulaska, šejtan kaže: ‘Našli ste konačište.’, a kada ne spomene Allaha i prilikom jela, šejtan rekne: ‘Našli ste končište i večeru.’” (Muslim)

Šejtan je sebi uzeo za zadatak da ljude odvraća od pravog puta dok je dunjaluka, i on svoj zadatak odlično obavlja. Međutim, koliko se mi trudimo da mu se odupremo, pored svih instrukcija koje nam je ostavio naš Voljeni Poslanik, a.s.?

Kuća🏠 treba da bude sigurna luka muslimanske porodice, smiraj, skrovište, bereket, mjesto za pripremu za susretanje sa izazovima koji nas čekaju van kuće. Zbog toga je bitno da pri ulasku učimo ovu dovu🤲 kako našem najvećem neprijatelju, l.a., ne bi dozvolili da nam „ukrade“ sve ove blagodati i unese nemir u naš dom. Dopustimo onima koji će nam osvijetliti i čuvati naše domove, u ime Allah, da uđu, a to su meleci.

Prenosi se da je, Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada čovjek bude ulazio u kuću, neka kaže:

‘Allahumme es’eluke hajre-l-mevlidži ve hare-l-mahredži. Bismillahi veledžna ve bismillahi haredžna ve allallahi rabbina tevekkelna.’, zatim neka nazove selam svojoj porodici.” (Ebu Davud)

“Gospodaru moj, podari mi dobro pri ulasku i pri izlasku. Sa Allahovim imenom ulazimo i sa Njegovim imenom izlazimo i na svoga se Gospodara oslanjamo.”

Kada dolazite kući, proučite na glas dovu, zatim nazovite ukućanima selam, to će biti najbolji način da ih podučite ovom tako bitnom sunetu, koji će sigurno spustiti blagoslov, milost i bereket na vašu porodicu. To je potvrđeno i hadisom u kojem se kaže da je Poslanik, a.s., rekao: “Sinko, kada budeš ulazio u kuću nazovi selam, spustit će se bereket na tebe i na tvoje ukućane.” (Tirmizi)

Pored vrata🚪, na ulazu tj. izlazu iz kuće, zalijepite Albabi naljepnice sa dovama za ovu priliku. Svaki put kada uđete u kuću tj. izađete iz nje, biće vam podsjetnik dok ih ne naučite napamet i ne steknete naviku redovnog učenja ovih dova.

Ukoliko još nemate svoj SET 1 naljepnica sa dovama, svakako možete poručiti privatnom porukom na našoj facebook stranici ili ovdje.

🔖Cijena jednog seta 4 KM