Kao nastavak edukacije iz oblasti Kreativnog učenja Albabi je održao novu radionicu, ovoga puta u Beogradu u prostorijama Islamske zajednice u Srbiji. Na radionici su prisustvovale mualime i vjeroučiteljice koje predaju vjeronauku u osnovnim i srednjim školama u Beogradu i Zemunu.
Tema radionice bile su Asocijacije kroz Kur'an. Dogovorena je saradnja u daljim edukacijama čiji će sponzor biti Albabi  i nadamo se produktivnim plodovima ove saradnje.

Radionicu vodila: Enisa Aganović