Kao što smo spomenuli u jednom od prethodnih članka, vezanih za dovu, bitno je spominjati Uzvišenog Gospodara pri svakoj našoj radnji, a to naročito važi kada je u pitanju konzumiranje hrane i pića. Podsjetimo se na hadis: “Kada čovjek uđe u svoju kuću i pri ulasku i jelu spomene Allaha, kaže šejtan (svojim prijateljima): ‘Nema

Read More

Ritualu prije i poslije spavanja, u Islamu je data posebna pažnja, a to sigurno nije bez velikih razloga. Osim zaštite, tu je i jačanje svijesti o tome da smo ovdje samo putnici koji možda već slijedeće jutro neće otvoriti oči. S čijim imenom smo ih zatvorili? Gdje su nam bile poslijednje riječi, posljednje misli, kojim

Read More

Zašto je bitno učiti dove pri ulasaku i izlasku iz kuće? Jedan od razloga je taj što nas Allah, s.w.t., na taj način štiti od svakog zla. Rečeno je da se pri svakoj radnji treba spominjati Allah, s.w.t., pa i ovom hadisu: “Kada čovjek uđe u svoju kuću i pri ulasku i jelu spomene Allaha,

Read More

    Ostalo je još nekoliko jednsotavnih pravila koja su bitna da se poštuju prilikom učenja dove. U današnjem, ujedno i posljednjem, odlomku ćemo spomenuti da je prilikom učenja dove potrebno dići ruke i okrenuti se prema kibli. U dovi se ne smije nabrajati ( tj. da riječi dove ne budu nabrajanje i izgovarane u

Read More

  Mimo uvjeta za ispravnost dove koje smo navodili, prethodnih dana, potrebno je da insan svakako vodi, računa da sve što jede i pije bude lijepo, čisto i halal. Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: „Uzvišeni Allah je lijep i prima samo ono što je lijepo.“ Uzvišeni Allah je vjernicima naredio ono što je naredio i poslanicima,

Read More

Naredna stavka koja je uvjet za ispravnost dove jeste da dova treba početi sa zahvalom Uzvišenom Allahu, a zatim pohvalom Njegovim lijepim imenima i svojstvima, te traženje blagoslova za Njegovog Vjerovjesnika, s.a.v.s. tj. donošenjem salavata. Također, dovu treba završiti na isti način, sa donošenjem salavata na našeg Miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., i zahvalom Uzvišenom Gospodaru. Potvda

Read More

Nakon što smo pomenuli koja su to odabrana vremena za učenje dove, slijedi naredna stavka lijepog ponašanja prilikom učenja dove i uvjet za njenu ispravnost. Potrebno je povesti računa o tome da prilikom učenja dove trebamo biti skrušeni i spustiti glas, tako da ne bude suviše tih ni suviše glasan, te da pokažemo svoju ovisnost

Read More

Nakon ustrajnosti i nepožurivanja dove, podučimo djecu da koriste trenutke koje je Allah s.w.t. spomenuo kao odabrane. Stalnim podsjećanjem na te trenutke, razvijamo naviku da redovno koristimo njihove prednosti i da dovimo. Ne dozolite više da se ikad desi, da kiša pada, da vas to rastuži! Za vjernika to je radost, blagoslov, bereket, Allahova, dž.š.,

Read More